Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Bieg po zdrowie - BIS


2016-09-14 Świdnica

Adres: ul. M. K. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica
Organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w ŚwidnicyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy od 30 lat działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzy warunki przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzi ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny. W ramach swojej działalności prowadzi placówki: Ośrodek Rehbailitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW), Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Mieszkanie Treningowe (MT). Impreza "Bieg po zdrowie - bis" planowana jest w ramach przygotowania do XV Turnieju Sportowego. Termin realizacji: 14 września 2016r. Jest to jedno z wielu zadań realizowanych w 2016 r., bowiem promując zdrowy styl życia przystąpiliśmy do projektu współfinansowanego przez Powiat Świdnicki "Niepełnosprawni - sportem i wiedzą po zdrowie" oraz projektu współfinansowanego przez Gminę Miasto Świdnica XV Turniej Sportowy "My też potrafimy", w ramach których zrealizowaliśmy zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 1) szkolenia i warsztaty: "Świeże powietrze i czysta woda - cudowne lekarstwo" , "Lek na całe zło - dieta bogata w produkty roślinne, które zapobiegają rozwojowi chorób sercowo-naczyyniowych", "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach", "Zachowanie postawy copingowej"; 2) szkolenie praktyczne Nordic Walking dla podopiecznych, rodziców i wolontariuszy PSONI Koło w Świdnicy; 3) w ramach wolontariatu instruktor jogi prowadzi zajęcia w każdy poniedziałek dla podopiecznych i ich rodziców, członków PSONI; 4) w czerwcu 2016 r. odbył się "Bieg po zdrowie" - impreza sportowo-rekreacyjna dla podopiecznych i ich rodziców. W celu kontynuacji podjętych działań planowana jest organizacja BIEGU PO ZDROWIE - BIS. Impreza organizowana jest dla podopiecznych OREW, ŚDS i WTZ oraz ich rodzin, a także wolontariuszy naszego Stowarzyszenia. W ramach imprezy chcemy przeprowadzić konkursy sportowe i zabawy integracyjne połączone z piknikiem rodzinnym pt. "Sport to zdrowie". Wszystkie konkursy i zabawy będą dostosowane do możliwości naszych podopiecznych, tak aby zachęcić każdego uczestnika do aktywnego spędzania wolnego czasu i by każdy poczuł się zwycięzcą. "Bieg po zdrowie - BIS" ma również za zadanie przygotować podopiecznych do naszej cyklicznej imprezy tj. XV Turnieju Sportowego "My też potrafimy", który odbędzie się 21 września i będzie zwieńczeniem podjętych działań prozdrowotnych oraz pro-sportowych prowadzonych przez przez nasze Stowarzyszenie w 2016 roku. Istotą naszych działań jest również integracja młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną, dlatego prowadząc wolontariat współpracujemy z młodzieżą ze świdnickich szkół gimnazjalnych.
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +