Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Dzień Ziemniaka


2016-09-16 Reda

Adres: Ul. Gniewowska 33, 84-240 Reda
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II RedzieWydarzenie które na stałe zagościło w Szkolnym Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie jest „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. W tym roku festyn dla całej społeczności szkolnej postanowiliśmy zorganizować w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Jak co roku od samego rana nasz woźny przygotuje wielkie ognisko, do którego tuż przed rozpoczęciem zawodów sportowych zostaną wrzucone ziemniaki. Do konkurencji sprawnościowych są przydzielani przedstawiciele każdej klasy wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami i dziadkami. Zawody mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu w każdym wieku, kulturalnego kibicowania oraz przestrzegania zasad fair play. Każdy uczestnik zmagań sportowych zostanie nagrodzony, a po zawodach cała społeczność szkolna ustawi się w kolejkę po pyszne pieczone ziemniaki.
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +