Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Zajęcia o zdrowym stylu życia


2016-09-12-2016-09-16 Lublin

Adres: ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im Henryka Sienkiewicza w LublinieKażdego dnia między 12 a 17 września będą podkreślane wartości jakie niesie sport. Jednocześnie dzieci ze szkoły od klas 0 do klas VI SP będą uczestniczyły w zajęciach o zdrowym stylu życia (zaangażowanie nauczycieli z przyrody oraz historii oraz plastyki i techniki), w niezwykłych WF -ach przygotowanych pod okiem specjalistów, a także będą tworzyły projekty graficzne na temat wpływu aktywność sportowa na nas. Planuje się udział ponad 400 dzieci oraz pełne zaangażowanie grona pedagogicznego i wykwalifikowanych trenerów personalnych, którzy będą animować dzieci każdego dnia sportu w naszej szkole !
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +