Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Aktywna Czasoprzestrzeń


2016-09-10-2016-08-17 Hrubieszów

Adres: Kobło, 22-500 Hrubieszów
Organizator: Fundacja Czasoprzestrzeń"Aktywna Czasoprzestrzeń" to cykl spotkań w pięciu miejscowościach na terenie trzech gmin Powiatu Hrubieszów. Działania w ramach projektu będą realizowane w partnerstwie z ZHP Hufiec Hrubieszów, Ochotnicza Strażą Pożarną w Koble oraz deklarującymi chęć udziału jednostkami samorządowymi. Zajęcia oparte o ruch, sport sprawność fizyczną skierowane są do dzieci i młodzieży z aktywnym udziałem osób dorosłych. Przypomniane zostaną dawne zabawy, gry ruchowe tak jak np. "guma", "klasy", ringo.. Rozegrane także zostaną mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkowej. Atrakcją będzie Turniej sprawnościowy przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną pod nazwą "Sprawni jak strażacy".
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +