Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

#BE ACTIVE AT SCHOOL


2016-09-12-2016-09-17 Bydgoszcz

Adres: Dąbrowskiego 8, 85-158 Bydgoszcz
Organizator: Międzynarodowe Szkoły SOKRATESW ramach Europejskiego Tygodnia Sportu chcemy zachęcić naszych uczniów oraz nauczycieli do codziennej aktywności fizycznej. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego przygotują zbiór krótkich ćwiczeń, które będą przeprowadzane we wszystkich klasach przed rozpoczęciem lekcji. Przez cały tydzień długie przerwy będą okazją do wspólnych ćwiczeń tanecznych przy dźwiękach muzyki.
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +