Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Rzeka łączy pokolenia


2016-09-10 Konin

Adres: Dworcowa 2, 62-510 Konin
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna„Rzeka łączy pokolenia” – spływ kajakowy z okazji Światowego Dnia Turystyki polegać będzie na przeprowadzeniu imprezy turystycznej o zasięgu regionalnym. Spływ odbędzie się 10 września 2016 r. (sobota) na odcinku Wielkiej Pętli Wielkopolski (WPW) – rzeka Warta. Spływ rozpocznie się z brzegu rzeki Warty przy Bulwarze Nadwarciańskim (Konin), poprowadzi do Mariny w Lądzie i zakończy się na Bulwarze Nadwarciańskim. Na trasie spływu kajakarze będą mieli do pokonania 28 km trasę prowadzącą rzeką Wartą. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców miasta Konina. Adresatami zadania jest zróżnicowana grupa odbiorców. Osoby starsze, dzieci oraz młodzież, a także osoby niepełnosprawne będą mogły przekonać się, że Ziemia Konińska to idealne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania turystyki wodnej, a w szczególności kajakarstwa. Przedsięwzięcie przyczyni się do zintegrowania miłośników turystyki wodnej, a także wypromowania walorów turystycznych miasta Konina i województwa wielkopolskiego. Zbiórka uczestników spływu odbędzie się na Bulwarze Nadwarciańskim, gdzie nastąpi rejestracja, wydanie pakietów startowych, a także przewidziany jest słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bielaw. Uczestnicy będą mogli również odwiedzić powstałe w 2015 r. Centrum Informacji Miejskiej w Koninie, gdzie zasięgną informacji oraz niezbędnych publikacji nt. zabytków miasta Konina, jego historii i walorów krajoznawczo przyrodniczych miasta Konina oraz Wielkiej Pętli Wielkopolski. Z tego miejsca w asyście obsługi zapewnionej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koninie miłośnicy turystyki wodnej wypłyną w 28 kilometrową trasę. Po dopłynięciu na metę nastąpi przekazanie sprzętu wodnego obsłudze. Na kajakarzy czekać będzie również posiłek przygotowany przez Marinę w Lądzie. Meta spływu będzie swego rodzaju integracją społeczno - turystyczną mieszkańców Konina i powiatu słupeckiego. Taką możliwość daje organizowany, również w tym dniu, przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pt. "Kajakiem po Warcie - Ląd sołectwo atrakcyjne turystycznie i kulturowo" z Ratynia do Lądu. Mieszkańcy Konina oraz powiatu słupeckiego będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego poznania, integracji miłośników turystyki aktywnej – wodnej, a także wspólnej zabawy. Następnie kajakarze zostaną przewiezieni autobusami na Bulwar Nadwarciański. A tam nastąpi kontynuacja imprezy. Na Bulwarze na uczestników czekać będzie ciepły posiłek – grill, ognisko, konkursy z nagrodami, a także biesiada w stylu szanty oraz namiot Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”. Przewidywany czas trwania spływu to ok. 10 godzin (od momentu startu, do momentu zakończenia imprezy).
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +