Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Miniturniej Piłki Nożnej


2016-09-15 Krostoszowice

Adres: ul. Szybowa, 44-348 Krostoszowice
Organizator: Urząd Gminy GodówMiniturniej Piłki Nożnej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Godów. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do prowadzenia aktywnego i sportowego stylu życia oraz stymulowanie postaw fair – play. Ponadto gry zespołowe, takie jak piłka nożna, rozwijają u młodych ludzi umiejętności współdziałania w grupie, pomagają w kształtowaniu takich cech jak uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks, które sprzyjają osiąganiu wyników w nauce. Planuje się udział 80 zawodników w różnym wieku. Zawody zostaną rozegrane na obiekcie sportowym ORLIK w Krostoszowicach. Organizator zapewni uczestnikom obsługę sędziowska, opiekę medyczną oraz posiłki regeneracyjne po zakończeniu zawodów.
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +