Czas na aktywność, czas na
#BeActive

Konkurs fotograficzny
logo

Turnusu sportowo-rekreacyjnego „ZDROWO I SPORTOWO


2016-09-12-2016-09-21 Zielona Góra

Adres: ul. Drzonków - Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w DrzonkowieW dniach 12-21.09.2016 na terenie Ośrodka odbędzie się turnus sportowo-rekreacyjny pn. „ZDROWO I SPORTOWO” dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Głównym organizatorem turnusu jest Lubuska Federacja Sportu Partnerzy: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Turnus skierowany jest do osób starszych, w tym z niepełnosprawnością. W wydarzeniu weźmie udział 75 osób. Seniorzy w programie mają szereg atrakcji sportowo-rekreacyjnych, w tym zajęcia: ogólnorozwojowe, fitness w wodzie i na Sali, taneczne, Nordic Walking, boccia, strzelanie, tenis ziemny, tenis stołowy. W programie nie zabrakło spotkania z dietetykiem oraz warsztatów szkoleniowych o różnej tematyce: „Kanapowy styl życia, a upadki seniorów” „Zajęcia z pierwszej pomocy”, „Poprawmy swoje wnętrze”, „Dieta wiecznej młodości”, „Smutny senior”. Cele i zadania turnusu sportowo-rekreacyjnego: • podniesienie poziomu ogólnej sprawności psychofizycznej, • propagowanie form czynnego wypoczynku poprzez ćwiczenia fizyczne, aktywność turystyczną i współzawodnictwo sportowe, • zwiększenie wiedzy seniorów i osób niepełnosprawnych na temat prawidłowego odżywiania, • zwiększenie wiedzy seniorów i osób niepełnosprawnych na temat diety w wybranych chorobach metabolicznych (osteoporoza, dna moczanowa, cukrzyca), • kształtowanie umiejętności modyfikacji diety, • kształtowanie świadomości wpływu sposobu odżywiania na jakość życia, • zwiększenie wiedzy seniorów i osób niepełnosprawnych na temat proporcji komponentów własnego ciała, • poszerzenie wiedzy seniorów i osób niepełnosprawnych na temat aktywności fizycznej , • kształtowanie umiejętności modyfikacji aktywności ruchowej, • propagowanie zdrowego stylu życia, • zwiększenie świadomości seniorów o możliwości wczesnej identyfikacji zaburzeń depresyjnych, • zwiększenie liczby osób, które będą potrafiły zapobiegać objawom depresji, • zwiększenie liczby osób wśród seniorów i osób niepełnosprawnych, które będą umiały skorzystać z informacji o dostępnych metodach pomocy takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia, • umiejętność zwalczania bezradności wobec własnych problemów, • zwiększenie bezpieczeństwa seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez eliminację czynników zagrożenia dla zdrowia lub życia, • zwiększenie świadomości seniorów i osób niepełnosprawnych oraz ich najbliższych w zakresie czynników wpływających na występowanie upadków, • wprowadzenie działań naprawczych w zakresie ryzyka upadku, • uświadomienie seniorom i osobom niepełnosprawnym konieczności wdrożenia rozwiązań w zakresie usprzętowienia, eliminacji barier architektonicznych, • umiejętność budowy nadziei, siły oraz poczucia własnej wartości, • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, • kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i możliwości ich minimalizowania lub eliminowania, • kształtowanie umiejętności działania w sytuacjach ekstremalnych kształtowanie oraz umiejętności współdziałania w grupie, • integracja seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach grupowych.
Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +